کاربردهای مقاطع HSS

نمونه هایی از کاربرد های مقاطع HSS

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erwفولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربردفولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربردفولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربردفولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربرد

مقاطع HSS در ساختمان های اسکلت فلزی

ساختمان اداری کارخانه فولاد گستر آتنا

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربرد

مقاطع HSS در ساخت پارکینگ های هوشمند و مکانیزه

پارکینگ دانشگاه علوم پزشکی شیراز


فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

 مقاطع HSS در ایستگاه های مترو  – ایستگاه مترو دوبی

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

 مقاطع HSS در ایستگاه های مترو  – ایستگاه مترو دوبی


فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

مقاطع HSS در ساخت پلها – پل طبیعت تهران

space-frame

 مقاطع HSS در سازه های خرپایی


مقاطع HSS در سالن فرودگاه ها – سالن فرودگاه بانکوک تایلند


 مقاطع HSS در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی  


فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

مقاطع HSS در ساخت پلهای عابر پیاده

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربرد

مقاطع صنعتی  HSS در ساخت سکو های دریایی


فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربرد

مقاطع HSS در شاسی خودرو ها و ماشین های سنگین

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربرد

مقاطع HSS در شهربازی ها و مراکز تفریحی


فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربرد

مقاطع HSS در ساخت آشیانه هواپیما

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربرد

مقاطع HSS در ساخت استادیوم های ورزشی


expose

مقاطع HSS در سازه های اکسپوز

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw-کاربرد

مقاطع HSS در سازه های فضاکار


4-Tank-Inspections

 مقاطع HSS در تانکر های سیالات 

elevator

 کاربرد مقاطع  HSS در سازه فلزی آسانسور – فرودگاه دبی 


hollow-structural-section-shed1

مقاطع HSS در ساخت سوله های صنعتی

hollow-structural-section-billboard1

مقاطع HSS در ساخت بیلبورد های تبلیغاتی