جدول محصولات

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

 قوطی مربعی


Thickness (mm)

16

14

12.5

12

10

8

6.3

6

5

Outside Dimension (mm)

160 x 160

180 x 180

200 x 200

220 x 220

250 x 250

260 x 260

280 x 280

300 x 300

320 x 320

جهت اطلاع از موجود بودن سایزها و حداقل میزان سفارش، لطفا با تولیدکننده تماس بگیرید.

فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

قوطی مستطیلی


ضخامت (mm)

16

14

12.5

12

10

8

6.3

6

5

ابعاد خارجی(mm)

200 x 120

200 x 150

250 x 150

260 x 180

300 x 100

300 x 200

350 x 250

400 x 200

  • جهت اطلاع از موجود بودن سایزها و حداقل میزان سفارش، لطفا با تولیدکننده تماس بگیرید.

 


فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

لوله های  (صنعتی یا سازه ای )


ضخامت (mm)

16

14

12.5

12

10

8

6.3

6

5

قطر خارجی(mm)

168/6

193/7

219/1

244/5

273/0

323/9

355/6

406/4

 جهت اطلاع از موجود بودن سایزها و حداقل میزان سفارش، لطفا با تولیدکننده تماس بگیرید.


فولاد- گستر- آتنا- مقاطع- فولادی-توخالی-hss-پروفیل-صنعتی-جوش erw

لوله آبرسانی


ضخامت (mm)

16

14

12.5

12

10

8

6.3

6

5

قطر خارجی(mm)

273/0

323/9

355/6

406/4

 جهت اطلاع از موجود بودن سایزها و حداقل میزان سفارش، لطفا با تولیدکننده تماس بگیرید