استانداردها و گواهی کیفیت

 استادارد ها و گواهی کیفیت


اخذ مجوزهای مربوطه و تأییدیه های مختلف از سازمانها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بخصوص در زمینه مسکن این افتخار را نصیب ما کرده تا نقشی ویژه در مدرن سازی صنعت ساختمان ایفا کنیم که با افزایش مقاومت سازه ها بویژه در کشور زلزله خیز ما، اقدامی علمی و مؤثر در پیشگیری از آسیبهای احتمالی زلزله  به حساب می آید.

در نتیجه، مسلما این اقدامات سلامت و امنیت روانی را با خود برای جامعه به ارمغان می آورد و از بروز تلفات شدید جانی به نیروهای گرانقدر انسانی  و خسارات غیر قابل جبران در کشور جلوگیری میکند.


مجوز اخذ شده از مرکز تحقیقات  مسکن و شهرسازی  برای  FGA گام بسیار مهمی در مسیر تولید HSS با بهترین کیفیت و ارائه بهترین خدمات به مشتریان عزیز محسوب می شود.

null

گواهی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهر سازی